Utbildningar

Vägarbete utan kompetens

Vägarbete utan kompetens

Arbete på väg

Kompetens

All personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är beställare ska ha grundkompetens för arbetet från första arbetsdagen. Grundkompe- tens motsvarar nivå 1 enligt nedan och TRVR Apv.

Förare av väghållningsfordon eller motsvarande ska ha kompetens som motsvarar nivå 2. Den som ansvarar för eller utför utmärkning av mark- placerade vägmärken och skyddsanordningar ska ha kompetens som motsvarar nivå 3A, och den som är vakt eller framför lotsfordon ska ha kompetens som motsvarar nivå 3B.

Arbetsgivaren ska kunna intyga att personalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter.

Utbildning enligt Trafikverket TRVK Apv krav TDOK 2012:86

Nivå 1. Grund för att få arbeta/vistas på en vägarbetsplats där trafikverket är väghållare

Nivå 2. Riktar sig till förare av väghållningsfordon och där man utför enklare avstängningar. 8 timmar utbildning

Nivå 3A. Utbildning för utmärkningsansvariga. Krav at man genomgått nivå 1-2 eller motsvarande. 16 timmar utbildning

Sveriges Kommuner och Landsting har motsvarande krav i sin anvisning Handbok arbete på väg.

Grundkompetens 8 timmar utbildning om arbete på väg. Motsvarar Trafikverkets Nivå 1-2.

Utmärkningsansvarig skall ha särskild kompetens 16 timmars utbildning, påbyggnadsutbildning.

Motsvarar Trafikverkets Nivå 3A

 

Arbete i tele-stolpe

Utbildning nedtagning av skadad i stolpe med Smartline metoden.

Repetitions- och nybörjarutbildningar. Utbildningen genomförs med docka vikt cirka 65kg.

Är du förberedd för det här?

Är du förberedd för det här?

Smartline räddningslina

Smartline räddningslina

Bilder från våra utbildningar

Övning nedtagning av skadad

Arbete på väg-utbildning, nivå 3

Arbete på väg-utbildning

Arbete på väg-utbildning